PAWLUK-SKRZYPEK, A. ., & BŁASZCZAK, I. . (2018). Nowoczesne technologie a uczniowie z dysleksją – możliwości i zagrożenia. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (23), 235–247. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.14