MORAŃSKA, D. . (2018). Nowa jakość kształcenia akademickiego w sytuacji zmiany cywilizacyjnej – interaktywny wykład problemowy. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (23), 221–234. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.13