Ramik-Mażewska, I. . (2019). Employer’s Assistant – new value in employing persons with disabilities. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (27), 417–432. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.20