Wojcieszek, K. A. (2021). Ewentualna przydatność procedur uniwersalnych w pracy z grupami podwyższonego ryzyka. Na przykładzie recepcji programu profilaktycznego „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (33), 33-48. https://doi.org/10.14746/ikps.2021.33.03