Muszyńska, E. (2015). „Inny” w klasie szkolnej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (9), 9–25. https://doi.org/10.14746/ikps.2015.9.01