Serafin, T. (2015). Działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną – projekt warszawskiego modelu współpracy. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (9), 69–97. https://doi.org/10.14746/ikps.2015.9.04