Podgórska-Jachnik, D. (2015). Pedagogika emancypacyjna a pedagogika specjalna – kluczowe kategorie w emancypacyjnym dyskursie niepełnosprawności. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (10), 15–32. https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.02