Bagińska, P. (2016). Kształtowanie kompetencji emancypacyjnych w Salach Doświadczania Świata. Idea Snoezelen i jej wyjście naprzeciw potrzebom podopiecznego. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (12), 13–30. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.01