Cytowska, B. (2016). Nauczanie kierowane jako metoda rozwijająca samodzielność oraz autonomię dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (12), 61–83. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.03