Walkiewicz-Krutak, M. (2015). Wyzwania emancypacyjne w kontekście autonomii dorosłych osób z niepełnosprawnością wzroku. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (10), 111–126. https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.07