Gładyszewska-Cylulko, J. (2016). Osobowościowe uwarunkowania procesu emancypacji osób z niepełnosprawnością wzrokową. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (12), 119–133. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.06