ĆWIRYNKAŁO, K.; BARTNIKOWSKA, U. Odkrywanie przez rodziców adopcyjnych i zastępczych odmienności dziecka wynikającej z niepełnosprawności. Studium fenomenograficzne. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, n. 19, p. 11-33, 9 wrz. 2018.