MIKLER-CHWASTEK, A. Inny we wczesnym systemie opieki i wychowania. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, n. 19, p. 35-46, 9 wrz. 2018.