DUDEK, M. Radzenie sobie ze stresem rodziców dzieci z autyzmem. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, n. 19, p. 127-145, 9 wrz. 2018.