CHRZANOWSKA, Iwona; JACHIMCZAK, Beata. Uczeń z doświadczeniem migracji w edukacji. Diagnoza potrzeb i obszary wsparcia w ramach edukacji włączającej – uczeń cudzoziemski. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, [S. l.], n. 21, p. 89–104, 2019. DOI: 10.14746/ikps.2018.21.05. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/16235. Acesso em: 9 grudz. 2023.