Antoszewska, Beata, i Urszula Bartnikowska. 2018. „Kategorie Zdrowia, Choroby W kontekście niepełnosprawności – ujęcie Teoretyczne”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 13 (styczeń):67–86. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.13.04.