Jarmużek, Joanna. 2018. „Wybrane Aspekty aktywności Edukacyjnej I Zawodowej młodych osób Z niepełnosprawnościami”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 13 (styczeń):125–140. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.13.07.