Borowska-Beszta, Beata. 2018. „Wkład Antropologii Kulturowej W Studia Nad niepełnosprawnością”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 15 (czerwiec):15-41. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.15.02.