Kucharczyk, Izabella, i Agnieszka Dłużniewska. 2018. „Mechanizmy Motywacji a wybór Strategii Uczenia Się uczniów szkół Gimnazjalnych Z I Bez Specyficznych trudności W Uczeniu Się”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 15 (czerwiec):93-109. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.15.06.