Jakoniuk-Diallo, Anna, i Hanna Kubiak. 2013. „Stymulowanie Rozwoju Percepcji słuchowej małych Dzieci Z mózgowym porażeniem”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 1 (styczeń):59-71. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.1.03.