Pawlik, Sabina. 2018. „Twórczość Artystyczna Jako sposób Urzeczywistniania Paradygmatu Emancypacyjnego”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 16 (wrzesień):129-42. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.08.