Kopeć, Danuta. 2018. „Sprawozdanie Z VIII Międzynarodowej Konferencji pt.: «Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej – Miejsce Innego We współczesnej Refleksji naukowej»”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 16 (wrzesień):259-63. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.15.