Tylewska-Nowak, Beata. 2018. „Plany życiowe I Marzenia mieszkańców domów Pomocy społecznej Dla osób Z niepełnosprawnością Intelektualną”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 17 (wrzesień):179-95. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.10.