Wejner-Jaworska, Teresa. 2018. „Dysleksja U dorosłych a Depresja – W Perspektywie Narracji Uczestnika Terapii Pedagogicznej”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 17 (wrzesień):225-49. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.12.