Rożek, Aleksandra. 2018. „Słyszące rodzeństwo osób Z Wadą słuchu (SODA) – Studium Indywidualnych przypadków”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 18 (wrzesień):125-37. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.08.