Ćwirynkało, Katarzyna, i Urszula Bartnikowska. 2018. „Odkrywanie Przez rodziców Adopcyjnych I zastępczych odmienności Dziecka wynikającej Z niepełnosprawności. Studium Fenomenograficzne”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 19 (wrzesień), 11-33. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.02.