Moszyńska, Małgorzata. 2018. „Środowisko szkoły W Narracjach uczniów Z zespołem Aspergera – Wnioski Z Badań”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 19 (wrzesień), 161-70. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.10.