Serafin, Teresa. 2013. „Analiza Wybranych Norm Prawnych określających Nowe obowiązki Nauczycieli I specjalistów Wychowania Przedszkolnego I Wczesnoszkolnego Oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 2 (styczeń):25-55. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.02.