Winczewski, Piotr. 2013. „Wybrane Uwarunkowania Biografii Rodzin osób niepełnosprawnych”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 2 (styczeń):93-114. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.05.