Krajczy, Sandra. 2013. „Wsparcie Informacyjne – Oczekiwania rodziców wychowujących Dziecko Z niepełnosprawnością Intelektualną”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 2 (styczeń):133-49. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.07.