Pawelczak, Katarzyna. 2013. „Rodzina Adopcyjna – Rodzina Dla Dziecka? – Recenzja książki Urszuli Bartnikowskiej I Katarzyny Ćwirynkało – Rodziny Adopcyjne I zastępcze Dziecka Z niepełnosprawnością”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 2 (styczeń):213-18. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.11.