Szmania, Lidia, i Magdalena Kusyk. 2013. „VI Międzynarodowa Konferencja Pt. «Miejsce Innego We współczesnych Naukach O Wychowaniu. Inny W Przestrzeni społecznej», Poznań (Obrzycko) 8–9.04.2013 R”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 2 (styczeń):221-29. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.12.