Bąbka, Jarosław. 2014. „W Poszukiwaniu Strategii Edukacyjnej przeciwdziałania Wykluczeniu społecznemu osób Z niepełnosprawnością”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 4 (styczeń):87-104. https://doi.org/10.14746/ikps.2014.4.04.