Zawiślak, Agnieszka. 2018. „Bariery W Randkowaniu Kobiet Z niepełnosprawnością Ruchową”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 20 (październik):181-98. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.09.