Balvín, Jaroslav, i Jarmila Novotná. 2014. „Romowie a Edukacja W kontekście Pedagogicznym I Andragogicznym”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 6 (styczeń):101-13. https://doi.org/10.14746/ikps.2014.6.06.