Chrzanowska, Iwona, i Beata Jachimczak. 2019. „Uczeń Z doświadczeniem Migracji W Edukacji. Diagnoza Potrzeb I Obszary Wsparcia W Ramach Edukacji włączającej – Uczeń Cudzoziemski”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 21 (styczeń):89-104. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.05.