Czerwińska, Kornelia, i Agnieszka Piskorska. 2019. „Niewidzenie a Kompetencje Pragmatyczne W Komunikacji”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 21 (styczeń):189-210. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.10.