Wojciechowska, Aneta. 2018. „Wprowadzenie”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 22 (wrzesień). https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.01.