BEŁZA-GAJDZICA, MAGDALENA, i ZENON GAJDZICA. 2019. „The Educational Context of the Sejm Protest by People With Disabilities and Their Families”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 25 (czerwiec):83-103. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.04.