LIPIŃSKA-LOKŚ, JOLANTA. 2019. „Love Experienced by Persons With Disabilities”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 24 (marzec):27-49. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.02.