WIŚNIEWSKA, JOLANTA IZABELA. 2018. „Aktywność Edukacyjna osób Starszych Jako Predykator pomyślnego Starzenia Się”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 22 (wrzesień):31-50. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.03.