LIPIŃSKA-LOKŚ, JOLANTA. 2018. „Rodzice Wobec Wyboru Formy kształcenia Dziecka Z niepełnosprawnością”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 22 (wrzesień):305-21. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.17.