BEDNÁROVÁ, LUCIA. 2018. „Wpływ Stresu Na życie rodziców Dziecka Z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 22 (wrzesień):127-38. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.07.