PAWLUK-SKRZYPEK, AGNIESZKA, i IWONA BŁASZCZAK. 2018. „Nowoczesne Technologie a Uczniowie Z Dysleksją – możliwości I zagrożenia”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 23 (grudzień):235-47. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.14.