WASYLEWICZ, MAGDALENA. 2018. „Aktywność Internetowa a Poczucie Alienacji młodzieży Ery mediów”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 23 (grudzień):161-76. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.09.