Ramik-Mażewska, Irena. 2019. „Employer’s Assistant – New Value in Employing Persons With Disabilities”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 27 (grudzień):417-32. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.20.