Bartnikowska, Urszula, i Katarzyna Ćwirynkało. 2020. „The Resources of Adults Taking Care of Their Elderly Parents at Home – a Research Report”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 29 (październik):7-23. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.29.01.