Serafin, Teresa. 2015. „Działania Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej I społecznej młodzieży Z niepełnosprawnością Intelektualną – Projekt Warszawskiego Modelu współpracy”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 9 (czerwiec):69-97. https://doi.org/10.14746/ikps.2015.9.04.