Konieczna, Iwona. 2015. „Możliwości Komunikacyjne Dziecka Z zespołem Aspergera”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 11 (grudzień):125-39. https://doi.org/10.14746/ikps.2015.11.06.