Bagińska, Paula. 2016. „Kształtowanie Kompetencji Emancypacyjnych W Salach Doświadczania Świata. Idea Snoezelen I Jej wyjście Naprzeciw Potrzebom Podopiecznego”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 12 (marzec):13-30. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.01.